ក្រុម​អត្ត​ពលិក​កាយសម្ព័​ន្ធ ចេញទៅប្រកួតនៅសាធារណរដ្ឋកូ​រ៉េ​ ដើម្បីត្រៀមប្រកួតស៊ីហ្គេ​ម​ នៅហ្វី​លីពីន – CEN