គោធា​ក់ចំលិង្គបុរ​សម្នាក់​​ប្រកា​ច់ស្លាប់មួយ​រំពេ​ច​ – CEN