ដំំំំំណាំ​បន្លែ​ចម្រុះគ្មាន​សារធាតុគីមី ដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុ​ង​ខេត្តស្វាយរៀង ដាំដុះក្រៅពីការផ្គត់​ផ្គ​ង់ ក្នុង​ខេត្តនោះ អាចនៅតាមផ្សារទំនើប​នានា នៅរាជ​ធានី​ភ្នំពេ​ញ – CEN