ឯកឧត្តម ពេ​ជ សោភ័ន អះអាងថា​សិស្ស​និស្សិត​រៀន​មុខវិជ្ជា​បញ្ចេ​ក​ទេស​មាន​ចំនួន​កាន់តែ​ច្រើនឡើង​ – CEN