ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​សកម្មភាព​ការងារ​របស់​កងកម្លាំង​នគរបាល​ការពារ​ព្រំដែន​ខេត្តស្វាយរៀង​ – CEN