អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី មាន​វ័យ ៩២​ឆ្នាំ​ហើយ ត្រូវគេ​ជ្រើសរើស​ជា​បេក្ខភាព​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម្តងទៀត ដើម្បី​ចូលរួម​ការបោះឆ្នោត​ – CEN