កង​ទាហាន​របស់​កម្ពុជា​នឹងធ្វើ​ការ​ចល័ត​យុទ្ធោបករណ៍​ចេញពី​ទីតាំង​២​កន្លែង​ទៅកាន់​កោះ​ពេជ្រ​ នៅ​រាត្រី​ឆ្លង​ចូល​ថ្ងៃទី​១០​ មករា​ – CEN