តុលាការ​ខេត្ដ​មណ្ឌ​លគិរី ចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួន​ ​ក្រុមក្បត់ជាតិម្នា​ក់​ – CEN