បង្រៀន ចៅសង្កាត់ និងស្មៀន ឲ្យចេះប្រា​ស្រ័​យ​ទាក់ទង និងបដិសណ្ឋារកិច្ច​ ក្នុ​ងការផ្ដល់សេវា​រដ្ឋបា​លសា​ធារណៈ​ ជូ​នប្រជា​ពលរដ្ឋ ដោយស្នាមញញឹម – CEN