ប្រជាពលរដ្ឋ​​លើ​កឡើ​ង​ជាថ្មីអំពី​ ការសន្យា​គោរពសិទ្ធមនុស្ស​​​និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ ដែលបានចែង​នៅក្នុង​កិច្ចព្រម​ព្រៀ​ង​ស​ន្ដិភាព​​ទីក្រុង​ប៉ារីស​ – CEN