បុ​រសវ័យ ៨៤ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួន​ ក្រោយរត់គេចខ្លួនពីបទឃា​ត​កម្ម​អស់​ ៤០ឆ្នាំ នៅអាមេរិច – CEN