គ្រឿងញៀន​ជាច្រើន​គីឡូក្រាម ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ​ស្រាវជ្រាវ​រកឃើញ​បន្ថែមទៀត បន្ទាប់ពី​សួរចម្លើយ​មេខ្លោង​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ – CEN