ប្រទេស​ជប៉ុន នៅតែ​បន្ត​គាំទ្រ​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា – CEN