គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​លទ្ធផល​ការ​ចាប់ឆ្នោត ដើម្បី​កំណត់​លេខ​រៀង គណបក្សនយោបាយ ចូលរួម​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ – CEN