៣ ថ្ងៃ សមត្ថកិច្ចបង្ក្រា​បគ្រឿងញៀ​នទ​ម្ងន់ ៩៣ គីឡូ​ក្រាមនៅកំពង់ធំ – CEN