គណៈប្រតិភូ​វិនិយោគិន​ឥណ្ឌូនេស៊ី មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ស្វែងយល់​ពី​កាលានុវត្តភាព​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN