កូរ៉េខាងជើង និង​ខាងត្បូង ចាប់ផ្តើម​បើក​កិច្ចប្រជុំ​កំរិត​ខ្ពស់​ជាមួយ​គ្នា ក្រោយ​ខកខាន​ធ្វើ​អស់ ២​ឆ្នាំ​ – CEN