គំនុំពាក្យសម្តីជាង ១០ឆ្នាំ​ ប្អូនថ្លៃ ទាញកាំភ្លើង បាញ់សម្លាប់បងថ្លៃ​ – CEN