មន្ទីរសាធារណការខេត្តកណ្តាល មិនជួសជុលបាក់ដីច្រាំងទន្លេបាសាក់ កំពុងគំរាមកំហែងដីធ្លី និងផ្ទះសម្បែង នៅឃុំតាលន់ – CEN