អាណាព្យា​បា​ល សិស្សនិស្សិត និង ភ្ញៀវកិត្តិយសរាប់ពាន់​នា​ក់​ បានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ស​ន្និ​បាតប​ញ្ញវន្ត​ពិភ​ពលោ​កឆ្នាំ ២០១៩ – CEN