រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័​ត៌មា​ន ស្នើក្រុមហ៊ុនហ្វេ​សប៊ុក​ លុ​ប​ចោលគណនីទាំងឡា​យ​ ដែលប្រើ​​ឈ្មោះ​លោក មិនបានត្រឹ​មត្រូ​​​​វ​​ចេ​​ញ បន្ទាប់ពីគេប្លុក – CEN