ទាល់តែចៅហ្វាយខេត្តព្រះសីហនុប្រើធម៌ក្តៅ ​ទើក្រុមហ៊ុនបេតុង​ SCG ផ្តល់លុយឲ្យជនរ​ងគ្រោះ , ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រងកាំមីនកូ ជាអ្ន​កស៊ីឈ្នួល ឲ្យក្រុម​ហ៊ុនបេ​តុង SCG អូសបន្លាយ មិនដោះ​ស្រា​​យសំ​ណ​ង – CEN