កម្រិតបច្ចេកទេសថ្នាលរីកដុះដាលកាន់តែខ្លាំងក្លា នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាទ្រីយ៉ាត្លុងជើងឯកថ្នាក់ជាតិ ២០១៩ – CEN