ករណីលួ​ចម៉ូតូ សមត្ថកិច្ចពិនិ​ត្យមើល​កាមេ​​​រ៉ា​​​សុ​​វ​ត្ថិភាព ឈានដល់ចាប់ជនល្មើសម្នាក់ និងម្នាក់ទៀតរត់បាត់ – CEN