ស្តេចថៃ បណ្តេញមន្រ្តី ៤នាក់ទៀត​ចេ​ញដោ​យសា​រតែមា​ន​មាយាទ​មិន​ល្អខ្លាំ​ង – CEN