រយៈពេ​ល១​សប្តា​ហ៍ហើយ សមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់រក​ឃើ​ញស្ត្រី​ជនជា​តិអ​ង់គ្លេស បាត់ខ្លួននៅលើកោះរ៉ុង ខេ​ត្តព្រះសី​ហនុ​ទេ – CEN