អ្នកស្រាវជ្រាវ​កំណាយ​រកឃើញ​ផូស៊ីល​ដើមឈើ​ប្រវែង​១៤​ម៉ែត្រ នៅក្នុង​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ក្នុង​ខេត្តរតនគិរី​ – CEN