ឆេះរ​ថភ្លើ​ងនៅ​ប៉ាគី​ស្ថាន ស្លាប់ ៦៥នាក់ របួសជាង ៣០នាក់ – CEN