ក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះ រកឃើញសពនារីអង់គ្លេស នៅ​ម្ដុំកោះ​ឆ្លាម ចម្ងាយជាង ១០០គីឡូម៉ែត្រ ពីកោះរ៉ុង – CEN