កម្ពុជា​ប្ដេជ្ញា​ពង្រឹង​លើ​ការអនុវត្ត​វិធានការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទាំង​០៧​ទប់ស្កាត់​ការនាំ​សារធាតុ​គីមី​ផ្សំ​គ្រប់​ប្រភេទ ពី​តំបន់​ខាងក្រៅចូលទៅក្នុង​តំបន់ត្រីកោណមាស​ – CEN