កូរ៉េខា​ងជើ​ងបាញ់​មីស៊ី​លផ្លោង ២គ្រាប់ចូលក្នុងសមុទ្រ​ជ​ប៉ុន – CEN