សាខាកាកបាទក្រហម ទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ ​ពីព្រះមេគ​ណខេត្ត ព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្ត​ ​និងព្រះ​មន្ត្រីស​ង្ឃទាំង ៨ ក្រុង ស្រុក – CEN