ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអា​ស៊ា​នលើកទី​៣​​៥ សម្តេចតេជោ នឹង​ចូលរួ​ម​ពិភា​ក្សា ដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាក​ង្វ​ល់រួ​មរប​ស់​​អាស៊ា​ន និងពិភព​លោក​ – CEN