ភរិយាអភិ​បាលខេ​ត្តស្វា​យរៀង​ ដង្ហែអង្គក​ឋិ​នទាន ទៅវត្ត​ជម្ពូ​រព្រឹក្សា ក្រុងស្វាយរៀង – CEN