ខឹង​នារី​រងគ្រោះ​សុំ​បែក​ជនសង្ស័យ​ម្នា​ក់បាន​យក​រូបអាក្រាត​របស់​នា​រី​រងគ្រោះ​ទៅ​ចែកចាយ​ក្នុង ​Facebook ​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួន​ – CEN