មេឃុំ​កណ្តៀង​រាយ​ស្រុក​ស្វាយទាប​ បាន​ស្លាប់​ ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់​ច​រា​រណ៍​រវាង​ម៉ូតូ​និង​ម៉ូតូ​ – CEN