ការ​តវ៉ា​នៅហុ​ងកុ​ង៖ បុរសម្នាក់ត្រូ​វ ជនសង្ស័យខាំស្លឹ​ក​ត្រចៀក​ដា​ច់ក្នុង​ជម្លោះន​យោបា​យ – CEN