គ្រាប់មីន​ជាង​កន្លះ​លាន​គ្រាប់ ត្រូវបាន​រកឃើញ និង​កម្ទេចចោល ដោយ​អង្គការ HALO Trust – CEN