សម្តេចតេជោ លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមបាល់ទាត់យុវជនអាយុក្រោម១៩ឆ្នាំ ក្រោយយកឈ្នះក្រុ​ម កោះម៉ារីណាខាងជើង ក្នុងលទ្ធផល 9-0 – CEN