អា​រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ផ្តល់​ប្រាក់​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់ៗ​ ៣០០០ដុល្លារ ដើម្បី​សម្រួល​ជីវភាព​រស់នៅ​ – CEN