អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រ​សួង​​កា​រ​ពារ​ជាតិ​ ឆ្លើយ​​តប​ចំ​ពោះ​​ការ​​អំ​ពាវ​នាវ​ បោក​​ប​ញ្ឆោត​​របស់​ទណ្ឌិត​ សម​ ​រង្ស៊ី​ – CEN