កងកម្លាំងចម្រុះជួ​រ​មុខ ឈរជើ​ងនៅ​​ក្នុ​​ងបរិ​វេណ ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរ​ជា​​តិ​ព្រំ – CEN