ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំ​ង ចង់​មក​វិនិយោគ​ទឹកស្អាត​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដោយសារ​កំណើន​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ការអភិវឌ្ឍ​លឿន​ – CEN