សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេ​ត្តតាកែវ ស្នើឲ្យអាជ្ញា​ធរ​ខេត្ត រឹតប​ន្តឹង និងចាត់វិធាន​ការណ៍ ឲ្យបាន​ធ្ងន់ ចំពោះអ្នកបោះសំរាម​ចោម​តាមទី​សាធា​រណៈ – CEN