អំពាវនាវដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាព និងរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធ​ប្រ​ឆាំងក្រុ​មឧទ្ទា​មក្រៅច្បា​ប់​ – CEN