ភាពចាំបាច់​ជាមួយ​កងទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា , រុស្ស៊ី​បាន​ត្រៀមខ្លួន​រួចជាស្រេច – CEN