ព្រមាន​ប្រើ​ធម៌​ក្តៅ ដល់​គ្រូបង្វឹក និង​ម្ចាស់​ក្លិប​ប្រដាល់​គុន​ខ្មែរ ធ្វើ​ឲ្យ​ខួច​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​សហព័ន្ធ​ – CEN