ប្រទេសចិនបា​នដាក់​បម្រាម មិនឲ្យកុមារលេងហ្គេម​នៅ​ពេល​យប់ និងអ​នុញ្ញាតឲ្យលេងពី ៩០នាទី ទៅ ៣ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយ​ថ្ងៃ​ – CEN