ពួក​ហែហម​អមដំណើរ ទណ្ឌិត​សម រង្ស៊ី បន្ត​នៅ​អាមេរិក​ទៀត មិន​ហ៊ាន​មក​ស្រុក​ខ្មែរ ដើម្បី​គាំទ្រ​ពី​ខាងក្រោយ ក្នុងករណី​សម រង្ស៊ី មាន​គ្រោះថ្នាក់​ – CEN