អ្នកនេសាទកូរ៉េខាង​ជើង ២នាក់ ដែលស​ម្លាប់ស​មាជិ​កខ្លួន​ជិត ២០នាក់ ត្រូវកូរ៉េខាងត្បូងចាប់​បា​ន និងបញ្ជូនត្រឡប់​ទៅ​វិញ​ – CEN